3Sžf/118/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.07.2014 09:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
KOMVaK, Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., Komárno
c/a
Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava