3Sžf/113/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.10.2015 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
Členovia senátu:


Účastníci:
AGRO-REAL s.r.o. Nižné Repaše
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica