3Sžf/107/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.10.2015 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
Členovia senátu:


Účastníci:
A.K. INVESTMENT s.r.o. Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica