3Sž/4/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 03.02.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
MAC TV s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava