3Sž/29/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 17.01.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Slovak Telecom a.s. Bratislava
c/a
Telekomunikačný úrad SR Bratislava