3Sž/24/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 17.01.2012 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr.Gabriela Gerdová


Účastníci:
MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava