3Sž/23/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 07.10.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Jana Zemková PhD.


Účastníci:
MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava