3Sž/22/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 17.01.2012 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr.Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr.Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava