3Sž/2/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 06.03.2012 13:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava