3Sž/18/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 06.05.2014 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
MAC TV s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava