3Sž/16/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.02.2015 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
INTERACTIVE.ME s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava