3Sž/15/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.06.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Dušan Števko
c/a
Národná banka Slovenska Bratislava