3Sž/12/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 10.10.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava