3Sž/10/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.01.2017 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Soňa Langová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
MAC TV s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava