3Obo/99/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.08.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Lubomíra Kúdelová
JUDr. Peter Dukec


Účastníci:
JUDr. Dušan Pohovej, Bratislava
c/a
Vladimír Kobliška, Trnava

ZRUŠENÉ