3Obo/98/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2013 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
SILBERMANN INVESTSMENTS HOUSE LIMITED
c/a
Všeobecná úverová banka, a. s. Bratislava