3Obo/97/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.03.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. jana Zemaníková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Tip, s.r.o., Banská Bystrica
c/a
JUDr Ivan Šumichrast-SKPÚ AUTODRUKOS, s.r.o., Martin