3Obo/90/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 09.10.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr.Jana Zemaníkova

Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
AGRO TRADE & CONSULTING, s. r. o.
c/a
1/ Ján Kotrady
2/ Katarína Kotradyová
3/ Ján Pačan
4/ Dušan Sedlačko
5/ Anna Szent Andrášiová