3Obo/85/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 31.05.2012 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
Milan Galovič,
Košice
c/a
RM – S MARKET, o. c. p., Bratislava