3Obo/84/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.10.2013 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
1/ Ladislav Rohoška, Most pri Bratislave
2/ Ladislav Végh, Bratislava
3/ DONAU TOURS INTERNATIONAL, a.s., Dunajská
Streda

c/a

1/ JUDr. Pohanka, býv. SKPÚ PARK REAL, a.s.
Dolný Kubín
2/ OFZ, a. s. Istebné
3/ JUDr. Milan Prikryl, SKPÚ PARK REAL, a. s.,
Dolný Kubín