3Obo/8/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.07.2015 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Jana Zemaníková


Účastníci:
SG Equipment Finance Czech Republic s. r. o., Praha
c/a
MK OBAL, s. r. o., Liptovský Mikuláš a spol.
o 22 392,30 eur s príslušenstvom, zmluvnej pokuty 49,79 eur a o vzájomnom návrhu žalovaných v 1/ až 3/ rade