3Obo/80/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2012 08:50
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
JUDr. Irena Sopková, SKP KAVEKO INTERNATIONAL,
s. r. o., Košice
c/a
Ing. Helena Kramarovičová, Košice - Šaca