3Obo/78/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.02.2014 09:50
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. KAtarína Pramuková


Účastníci:
CZ Slovakia, a. s., Šamorín
c/a
1/ Maximilián Schuster, Oberlam
2/ Karl Tomberger, Hellein
3/ Arch. Dipl. Ing. Stasnislaus Dukat, Bischofschofen