3Obo/77/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2012 10:50
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Priecelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
FIGARO VENTURES LIMITED Nicosia, Cyprus
c/a
Mesto Svidník