3Obo/73/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.05.2015 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Jana Zemaníková


Účastníci:
CANDELAR LIMITED, Londýn
c/a
Slovak Telekom, a. s., Bratislava a spol.
o návrhu na schválenie súdneho zmieru