3Obo/72/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.10.2013 09:35
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemnaíková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
JUDr. Dušan Pohovej –SKPÚ TAZ, a. s., Trnava
c/a
Cecília Minarčíková, Trnava