3Obo/7/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.04.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
RVBS INTERNATIONAL LIMITED, Kingstown
c/a
Ing. Kamil Szabó a spol.