3Obo/71/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.02.2015 10:40
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Katarína Pramuková
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Paulovič, SKP PD v konkurze Kalinovo
c/a
Kalinovčan, s. r. o., Kalinovo
návrh na určenie odporovateľnosti právnych úkonov