3Obo/69/2011

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.05.2012 08:55
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
Ing. Viktor Švec, Bratislava
c/a
JUDr. Anton Tichý, Pezinok – SKPÚ Stavebné bytové družstvo Viktória, Bratislava

ZRUŠENÉ