3Obo/68/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2014 10:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Kúdelová
JUDr. Pramuková


Účastníci:
GENERAL FACTORING, a. s., Bratislava

c/a

1/ Zuzana Piptová, Košice
2/ Miroslav Červenický

o zaplatenie 41 421,39 eur s príslušenstvom