3Obo/68/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.10.2013 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
JUDr. Dušan Pohovej –SKPÚ TAZ, a. s., Trnava
c/a
1/ Ing. Eduard Kesedy, Križovany nad Dudváhom
2/ Ing. Jitka Keselyová, Križovany nad Dudváhom