3Obo/68/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.11.2012 08:55
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubimíra Kúdelová


Účastníci:
ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services, a. s.,, Bratislava
c/a
1/ Prvý správcovský dom, k. s., Bratislava
2/ FLOREN Consulting, s. r. o., Častolovice, ČR
3/ REALITY-VĚŘITEL CZ, s. r. o., Uherský Brod, ČR