3Obo/67/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2013 08:55
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUdr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
JUDr. Dušan Pohove –SKPÚ TAZ, a.s. v konkurze, Trnava
c/a
Pavel Janíčka, Trnava a spol.