3Obo/67/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.03.2013 10:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
JUDr. Jozef Tarabčák-SKPÚ Peter Liptaj, Prešov
c/a
GRM INTERNACIONAL EXPORT – IMPORT, s. r. o.,
Poprad