3Obo/64/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.11.2013 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
BOHEMCO, s. r. o., Praha ČR
c/a
1/ JUDr. Miroslav Mikuš, Bratislava
2/ JUDr. Ján Havlát, Bratislava