3Obo/62/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.07.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková

Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Ing. František Laufik, CSc., Bratislava
c/a
BL SLOVAKIA s. r. o., Bratislava
o určenie povinnosti umožniť nahliadanie do účtovných dokladov