3Obo/6/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.02.2016 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková,
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
VKT spol. s r. o., Ladomerská Vieska
c/a
ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom
o zaplatenie 198 286,79 eur s príslušenstvom