3Obo/6/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2013 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
MUDr. Ľubomír Sýkora, Zlaté Moravce
c/a
Ing. Jozef Chúťka, Vráble–SKPÚ PD Tesárske Mlyňany