3Obo/61/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania:
Termín: 19.11.2014 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
DARTS, spol. s r.o., Košice
c/a
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Bratislava
o 286 515,50 eur s prísl.