3Obo/59/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2015 09:45
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Ján Bartošík
c/a
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a. s., Bratislava
o zaplatenie 53 774,17 eur s príslušenstvom
zrušené vyhlasovanie rozhodnutia