3Obo/59/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.11.2014 09:35
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
JUDr. Ivan Kotleba - SKP PD Čebovce - Opava v likvidácii, Čebovce
c/a
JUDr. Barbora Volárová - SKP AGROVÍNO Čebovce, a. s., Trnava
o určenie neúčinnosti právnych úkonov a iné