3Obo/59/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.01.2012 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
ZADAREX, s. r. o., Košice
c/a
JUDr. Juraj Gavalčin–SKP Detes Trade, a. s., Spišská Nová Ves