3Obo/58/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2014 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Zemaníková
JUDr. Pramuková


Účastníci:
Ing. Ján Pivovarník, Hanušovce

c/a

Milan Haško, Hermanovce nad Topľou

o zaplatenie 92 942,97 eur