3Obo/58/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.03.2012 08:55
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
Miroslav Soboľ – SaS Slovensko, Košice
c/a
Ing. Stanislav Jurko, Košice