3Obo/57/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2015 09:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová

Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
1/ JUDr. Ľudovít Paulovič, SKP SVETOM "v likvidácii", Veľké Rovné
2/ Lago-nástrojáreň, spol. s r. o., Veľké Rovné
c/a
1/ Jozef Nemčák, Veľké Rovné
2/ Juraj Ovčík, Veľké Rovné
3/ DROTÁR – kovovýroba s. r. o., Veľké Rovné
o vydanie vecí