3Obo/56/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.04.2013 08:55
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
GULYBÁNNÉ KISS Etelka, Serb Antal út 11, Miszolc, Maďarsko
c/a
Mgr. Eva Lutterová – SKPÚ EGYM-..... Gubako, Košice