3Obo/54/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.09.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Zemaníková
JUDr. Pramuková


Účastníci:
SBAJ INMART a.s., Bardejov

c/a

JUDr. Jaroščák - SKP Bardejovské strojárne a.s.

o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty