3Obo/5/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2013 09:00
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Ing. Ivan Haluška, DrSc., Bratislava
c/a
Ing. František Bazger, CSc., Bratislava