3Obo/51/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.08.2013 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUdr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ĺubomíra Kúdelová
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
MOTO PRESTIGE, s. r. o., Praha, ČR
c/a
Ing. Jozef Otčenáš, Banská Bystrica