3Obo/50/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.03.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
Ing. Ján Ďuriš - Rubanský, Senica
c/a
Roľnícke podielnické družstvo v Krajnom, Prašník
o zaplatenie 30 402,54 eur s prísl.